World House Real Estate TV

Monday, March 30, 2009

Γενικά: 10 Συμβουλές προς τους Ενοικιαστές Κατοικιών

1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Αναζητώντας κατοικία, ξεκινήστε από έρευνα “πόρτα-πόρτα” στην περιοχή που σας ενδιαφέρει, ρωτώντας παντού, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ενοικιαστήρια. Στη συνέχεια, καταφύγετε στις μικρές αγγελίες των εφημερίδων. Αν δεν βρείτε ούτε εκεί αυτό που ψάχνετε, καταφύγετε σε επίσημο τοπικό μεσιτικό γραφείο. Αποφύγετε όπωσδήποτε τα δήθεν γραφεία “πληροφοριών”, τα οποία δεν είναι μεσιτικά γραφεία. Τις περισσότερες φορές οι “πληροφορίες” που σας δίνουν είναι παρωχημένες και χωρίς καμιά αξία. Γενικά μη πληρώσετε τίποτε προκαταβολικά ως αμοιβή, πριν νοικιάσετε το σπίτι που βρήκατε και σας ενδιαφέρει.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Μην σπεύδετε να μισθώσετε μια κατοικία αν το ενοίκιο σας φαίνεται υπερβολικό ή είναι πέρα από τις οικονομικές σας δυνατότητες. Πάντοτε μπορεί να βρεθεί μιά άλλη κατοικία με οικονομικότερους όρους. Επίσης να ενημερωθείτε και ποιές άλλες οικονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνετε (κανονισμός πολυκατοικίας κοινόχρηστα, λογαριασμοί, δημοτικά τέλη κλπ.).

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ. Μην καταβάλετε ποτέ μισθώματα ή προκαταβολές αν δεν βεβαιωθείτε ότι αυτός που σας τα ζητά είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζετε, ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Κάθε μίσθωση κύριας κατοικίας έχει ελάχιστη διάρκεια τρία (3) χρόνια από την έναρξή της, ανεξάρτητα αν στο μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί μικρότερο διάστημα. Μετά τη λήξη της τριετίας η μίσθωση συνεχίζεται συνήθως με σιωπηρή συμφωνία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, ως αορίστου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο ενοικιαστής μπορεί να αποχωρήσει όποτε θέλει, όσο και ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί όποτε θέλει να ζητήσει το σπίτι του.

6. ΜΙΣΘΩΜΑ-ΑΥΞΗΣΗ. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ολόκληρο το συμφωνούμενο μίσθωμα. Κάθε αύξηση που συμφωνείται είναι έγκυρη, τόσο για τη διάρκεια της αρχικής τριετίας, όσο και μετά. Συνήθως συμφωνείται ως ετήσια προσαύξηση το ποσοστό του τιμαρίθμου προσαυξημένο κατά 1-2 μονάδες. Αν η διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη από τριετία, τότε για τα χρόνια της μίσθωσης που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας, σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων προβλέπεται ετήσια αύξηση ίση με το 75% της αύξησης του τιμαρίθμου κατά το 12μηνο που προηγήθηκε.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ. Κατά τη σύναψη μιας μίσθωσης καταβάλλεται ως εγγύηση ποσό συνήθως ενός μηνιαίου μισθώματος γιά τις παλαιές κατοικίες και δύο γιά τις νέες, το οποίο επιστρέφεται κατά την αποχώρηση του ενοικιαστή, την απόδοση της κατοικίας στον ιδιοκτήτη και την εκκαθάριση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

8. ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Αν προσφέρατε κανονικά το μίσθωμα στον ιδιοκτήτη, αλλά αυτός αρνήθηκε παράνομα να το εισπράξει, για να μη θεωρηθείτε δύστροπος, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο όνομά του, και να του κοινοποιήσετε με δικαστικό επιμελητή το γραμμάτιο παρακαταθήκης, ή να το καταθέσετε σε συμβολαιογράφο ή στο δικηγόρο σας, ο οποίος και θα σας συμβουλεύσει για τα περαιτέρω.

9. ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ιδιαίτερα σύντομη διαδικασία έξωσης κάθε ενοικιαστή που δεν πληρώνει το μίσθωμα. Πρώτα κοινοποιείται εξώδικη πρόσκληση για πληρωμή των οφειλομένων. Αν τα οφειλόμενα εξοφληθούν μέσα σε ένα μήνα, τότε η διαδικασία σταματάει αυτόματα εδώ, εκτός αν αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Αν δεν εξοφληθούν εκδίδεται αμέσως και κοινοποιείται “διαταγή απόδοσης μισθίου” η οποία εκτελείται μετά από 20 ημέρες. Ο ενοικιαστής έχει όμως δικαίωμα να ασκήσει με το δικηγόρο του ανακοπή κατά της διαταγής, προβάλλοντας βάσιμους λόγους, όπως είναι η εξόφληση των οφειλομένων.

10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. Προσοχή: Αν φεύγοντας από μισθωμένη κατοικία οφείλετε μισθώματα τα οποία τελικά δεν καταβάλατε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εκείνος για να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος, έχει το δικαίωμα να τα εκχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα (δηλαδή να τα χαρίσει) στο Δημόσιο, την ώρα που υποβάλει τη φορολογική του δήλωση του επομένου έτους. Το Δημόσιο, μετά από αυτό, θα τα εισπράξει οπωσδήποτε από σας ως “δημόσιο έσοδο”, δηλαδή με εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Εισπραξης Δημοσίων Εσόδων(ΚΕΔΕ), ενώ παράλληλα, δεν θα σας χορηγεί φορολογική ενημερότητα μέχρι να τα εξοφλήσετε! Για το λόγο αυτό σκόπιμο είναι να μην αφήνετε ανεξόφλητες οφειλές στον εκμισθωτή σας, και να ζητάτε απόδειξη για κάθε καταβολή προς αυτόν.

Thursday, March 19, 2009

Γενικά: Διπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις ακινήτων

Κρίση στα μεγάλα ακίνητα, στις μεζονέτες αλλά και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από υπερπροσφορά, διαπιστώνουν οι ειδικοί της κτηματαγοράς, όπως τονίστηκε σε ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ). Οπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, οι αγοραστές πλέον στρέφονται σε μικρότερες κατοικίες, κατά προτίμηση μεταχειρισμένες, αλλά και στο ενοίκιο, ενώ αναβάλουν επ' αόριστον πιθανή αγορά τους.

Οσον αφορά τις τιμές, η συμπεριφορά των κατασκευαστών ως προς την τιμολογιακή τους πολιτική εξαρτάται από το πόσο κινούνται με ίδια κεφάλαια ή με χρηματοδότηση, από την τιμή αγοράς της γης ή το ποσοστό αντιπαροχής και λοιπούς παράγοντες, με αποτέλεσμα κάποιοι κατασκευαστές υπό τις παρούσες συνθήκες να κάνουν εκπτώσεις και κάποιοι όχι. Μεγάλο πρόβλημα όμως αντιμετωπίζουν οι developers.

Στις φθηνές πάντως περιοχές παρατηρείται μία μείωση της τιμής κατά 10%, ενώ οι ζητούμενες τιμές είναι συνήθως κατά 5% έως 15% μεγαλύτερες των αγοραίων όπου γίνονται οι πράξεις.
Εντονότερη πάντως είναι η κρίση στην περιφέρεια όπως για παράδειγμα στην Κρήτη όπου η πτώση των αγοραπωλησιών το τελευταίο διάστημα, κυμαίνεται στο 50% με 55%. Ενδεικτικό της κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η κτηματαγορά του νησιού είναι ότι έχουν διπλασιαστεί οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί προσημειωμένων ιδιοκτησιών από τράπεζες κατά το 2008 σε σχέση με το 2007, ενώ έχουν τριπλασιαστεί τα καθυστερούμενα δάνεια.

Επιπλέον εξαιτίας της πολύ περιορισμένης ζήτησης έχουν αυξηθεί οι ακάλυπτες επιταγές, πολλές επιχειρήσεις από τον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο κλείνουν, ενώ ο σύνολο των τουριστικών επενδύσεων που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν παίρνουν αναβολή για το 2010.

Friday, March 13, 2009

Γενικά: Σε στενωπό η αγορά ακινήτων και στην Ελλάδα

Παρατεταμένη κρίση με... άγνωστη ημερομηνία λήξης περνάει ο κλάδος ακινήτων στην Ελλάδα, γεγονός που δεν έχει να κάνει μόνο με τη φειδώ με την οποία παρέχονται τα δανειακά κεφάλαια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αλλά κυρίως με την καχυποψία των επενδυτών απέναντι στην ελληνική αγορά. Οικονομική ύφεση και εγγενή προβλήματα, όπως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών και ποιοτικής υλικοτεχνικής υποστήριξής τους, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, που κάνει τους επενδυτές να βλέπουν αν όχι με φόβο, σίγουρα με καχυποψία το real estate στη χώρα μας. Το βέβαιο είναι ότι το 2009 θα είναι εξαιρετικά δύσκολο έτος συνολικά για την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων. Η αιτία αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε πρόσφατη έρευνα της PricewaterhouseCoopers, σύμφωνα με την οποία «τα κεφάλαια για ακίνητα θα εξακολουθήσουν να παρέχονται με φειδώ, τόσο στην κεφαλαιαγορά όσο και στα δάνεια», με διάχυτη την αβεβαιότητα για τις πιθανότητες αναστροφής αυτής της τάσης.

Έντονη ανησυχία
Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι επαγγελματίες του κλάδου βλέπουν την εποχή με τις χρυσές υπεραξίες να έχει παρέλθει. Το δυσοίωνο σκηνικό αποτύπωσε η πανευρωπαϊκή έρευνα της PricewaterhouseCoopers για λογαριασμό του Urban Land Institute, που δραστηριοποιείται σε 87 χώρες με περισσότερα από 40.000 μέλη. Με τη συμμετοχή πληθώρας ξένων αναλυτών, η έρευνα, με τίτλο «Emerging Trends in Real Estate Europe 2009», παίζει το ρόλο δημοσκόπησης για τις κινήσεις, τον προσανατολισμό και τις διαθέσεις της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι διόλου θετικές προοπτικές που αποσπά το εγχώριο real estate μεταφράζονται σε συστάσεις προς επίδοξους επενδυτές αλλά και τους ήδη συμμετέχοντες του κλάδου. Οι συστάσεις έχουν τη μορφή δύο κύριων επιλογών: είτε της άμεσης «πώλησης» των ακινήτων για να γλιτώσουν τα χειρότερα από μία νέα κατακόρυφη πτώση τιμών είτε υπομονή έως ότου -κι αν- έρθουν καλύτερες μέρες.


Πτωτική τάση
Τούτο διαφαίνεται άλλωστε από την κατακόρυφη «βουτιά» των τιμών τουλάχιστον κατά 10% σε σχέση με πέρυσι στην αγορά ακινήτων για το πρώτο δίμηνο του 2009. Πρόκειται για συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής για την πορεία της ελληνικής κτηματαγοράς. Σημειώνεται δηλαδή μία συνεχιζόμενη -από το 2008- πτωτική τάση, η οποία φέτος εν μέσω κρίσης καλπάζει με τους ίδιους, αμείωτης έντασης ρυθμούς. Οι έντονες πτωτικές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως σε περιοχές με μεγάλη προσφορά αδιάθετων κατοικιών (συνολικά στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 200.000), στα μεγάλης επιφάνειας διαμερίσματα και στις μεζονέτες.Παράλληλα, σημαντικά εμπόδια ανακύπτουν από τις τράπεζες. Η εκταμίευση ενός μέρους των 28 δισ. ευρώ δεν έχει σταθεί ικανή να ανοίξει τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης στην αγορά, με αποτέλεσμα να σημειώνεται έντονη οικονομική «στεγνότητα», που δυσχεραίνει επενδυτικές πρωτοβουλίες. Έτσι οι επενδυτές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για τις επενδύσεις τους.Δάνεια με το σταγονόμετρο
Στην καλύτερη των περιπτώσεων -όπως επισημαίνει η έρευνα της PricewaterhouseCoopers- η χορήγηση δανείου «πληρώνεται» ακριβά εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων χρηματοδότησης, που αποτελούν μία μόνο πτυχή της κακής επενδυτικής παρουσίας της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων 26 ευρωπαϊκών χωρών. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, που προβλέπουν ότι ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων θα υποχωρήσει στο 8% με 10% κατά το πλέον αισιόδοξο σενάριο, όταν πέρυσι έκλεισε στο 12%.«Να επιτελέσουν οι τράπεζες τον κοινωνικό ρόλο που απαιτούν οι περιστάσεις» ζητάει από τους τραπεζίτες ο Γιάννης Δημητρίου, ένας από τους νέους ανερχόμενους επαγγελματίες στο χώρο του real estate και ιδιοκτήτης της εταιρείας DIMITRIOU ΑΤΚΕ. Και διευκρινίζει ότι «το εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει λάβει τις κρατικές εγγυήσεις για να τροφοδοτήσει με ρευστότητα την αγορά. Αυτό οφείλει να κάνει αντί να δημιουργεί προσκόμματα στη δανειοδότηση των επιχειρήσεων και αρρυθμία στην πραγματική οικονομία. Το real estate δεν είναι τζόγος, είναι μακροχρόνια και σταθερή επένδυση, η οποία πρέπει να στηριχθεί. Και στην προκειμένη συγκυρία, οι τράπεζες καλούνται να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους» καταλήγει.

Ρίσκο η Ελλάδα
Στη λίστα της αξιολόγησης, η απαισιοδοξία γεννάται και για ακόμα δύο λόγους. Η Ελλάδα βαθμολογείται κάτω απ' τη βάση για τις περιορισμένες επενδυτικές και αναπτυξιακές προοπτικές της, καθώς και για το εκτεταμένο ρίσκο επένδυσης. Ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού αποτελεί στην πραγματικότητα το βαρόμετρο της πρόθεσης των ξένων επενδυτών να έρθουν και να τοποθετηθούν στα ελληνικά ακίνητα. Η χώρα μας βρίσκεται κάπου στη μέση, με το Μόναχο, τη Ζυρίχη και το Αμβούργο να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, με το μικρότερο επενδυτικό ρίσκο και άρα τις υψηλότερες αποδόσεις. Αντιθέτως, Μαδρίτη, Δουβλίνο και Μόσχα θεωρούνται οι πιο επίφοβες αγορές, με επενδύσεις αμφίβολης αποδοτικότητας.

Ευκαιρίες στην Αθήνα για τους έχοντες ρευστό
Η έρευνα της PricewaterhouseCoopers είναι αναμεταδότης καλών «μαντάτων» μόνο για την Αθήνα, αφού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πρωτεύουσα -παρά την κρίση- βελτιώνει την ελκυστικότητά της προς τους επενδυτές του real estate. Η Αθήνα ανέβηκε στην κατάταξη ως προς τις προοπτικές επένδυσης κατά τέσσερις θέσεις (21η θέση) και ακόμα περισσότερο ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση συνολικά μεταξύ των «27». Η επενδυτική δυναμική που εμφανίζει η Αθήνα δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες στα ακίνητα, που κινδυνεύουν όμως να μείνουν ανεκμετάλλευτες, αφού ο μεγάλος όγκος των ενδιαφερόμενων επενδυτών κινδυνεύει να... μείνει από ρευστό. Αυτό επιβεβαιώνει με δηλώσεις του και ο κ. Χάρης Κυριαζής, partner της PricewaterhouseCoopers, τονίζοντας ότι «όσοι έχουν ρευστό για επένδυση θα έχουν ευκαιρίες. Ωστόσο τα δάνεια εκτιμάται ότι θα είναι λίγα» συμπληρώνει.
Πηγή: citypress.gr

Wednesday, March 4, 2009

Γενικά: Στροφή στην ενοικίαση και όχι στην αγορά ακινήτων

Στην ενοικίαση και όχι στην αγορά ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότεροι πολίτες, οι οποίοι περιμένουν πότε θα πέσουν οι τιμές πώλησης προκειμένου να προχωρήσουν στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Σύμφωνα με παράγοντες του real estate, η κρίση που πλήττει το τελευταίο διάστημα την κτηματαγορά έχει «φρενάρει» τον ρυθμό αύξησης των αγοραπωλησιών, καθώς όλοι περιμένουν να δουν πού θα καταλήξουν τα επιτόκια και το βασικότερο αν θα πέσουν τελικά οι τιμές πώλησης που ακόμη βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με έρευνα του κτηματομεσιτικού δικτύου RΕ/ΜΑΧ Ελλάς σε 113 περιοχές της επικράτειας, τα ενοίκια των κατοικιών κινούνται σε σταθερά επίπεδα, αλλά με σημαντικές αποκλίσεις ακόμη και στην ίδια περιοχή. Υψηλή ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών εντοπίζεται σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά, οι οποίες βρίσκονται κοντά σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, σε σταθμούς μετρό, σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στη Θεσσαλονίκη σημαντική ζήτηση εμφανίζουν περιοχές όπου διαμένουν φοιτητές, όπως για παράδειγμα η Ανω και Κάτω Τούμπα.Αναφορικά με τη διαμόρφωση των τιμών ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο σε επιλεγμένες περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας και τη σύγκρισή τους με το 2007, παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις, ακολουθώντας τη γενικότερη εικόνα που εμφανίζει σήμερα η κτηματαγορά. Μάλιστα από τα ως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει κάτι που να δείχνει ότι και το επόμενο διάστημα θα αλλάξει κάτι στις τιμές των ενοικίων. Σταθερά παραμένουν τα ενοίκια και στη Θεσσαλονίκη, αλλά με αυξητική τάση στις περιοχές όπου μελλοντικά θα δημιουργηθούν στάσεις μετρό.

Οι έλληνες ενοικιαστές προτιμούν τα νεόδμητα ή όσα είναι ηλικίας 10-15 ετών, εμβαδού 80-90 τ.μ., σε υψηλό όροφο και οι τιμές να διαμορφώνονται από 450 ευρώ ως 700 ευρώ μηνιαίως. Οι αλλοδαποί - μετανάστες προτιμούν παλαιές κατοικίες άνω των 20 ετών, εμβαδού 60-80 τ.μ., στο ισόγειο, σε τιμές 250-500 ευρώ μηνιαίως.


Η τιμή ενός μισθώματος στις μεγαλουπόλεις διαμορφώνεται ανάλογα με το αν διαθέτει πάρκινγκ, αποθήκη, θέα, βεράντα, ανελκυστήρα, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό θερμοσίφωνα, τέντες, κτλ. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν η παλαιότητα, η περιοχή, ο όροφος, η απόσταση από συγκοινωνίες και η κατάσταση του κτίσματος. Η μέση διάρκεια των μισθωτηρίων συμβολαίων που συνάπτονται για κατοικία είναι τα δύο χρόνια, ενώ το καθαρό ποσοστό κέρδους που αποδίδει μια μέση μισθωμένη κατοικία διαμορφώνεται σήμερα περί το 5%. Στην Αθήνα, μεγαλύτερη απόδοση στον ιδιοκτήτη προσφέρουν οι γκαρσονιέρες (35-50 τ.μ.) 15ετίας που βρίσκονται σε υψηλούς ορόφους και κοντά σε συγκοινωνίες. Στη Θεσσαλονίκη ισχύει κάτι ανάλογο, δηλαδή γκαρσονιέρες με 1 ή 2 δωμάτια (45-60 τ.μ.), 15ετίας, κοντά σε συγκοινωνίες. Τέλος, στην περιοχή του Κολωνακίου, του Λυκαβηττού και της Πλάκας μπορεί κανείς να συναντήσει τα υψηλότερα ενοίκια στην Αττική καθώς το μέσο ανώτερο μίσθωμα διαμορφώνεται από 20 ευρώ ως 25 ευρώ ανά τ.μ. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ενοίκια που κυμαίνονται σε 3 ευρώ ανά τ.μ. εντοπίζονται στην περιοχή των Σεπολίων, της πλατείας Βάθης, του Μεταξουργείου, του Κολωνού, του Αγίου Νικολάου κλπ.

Στο ερώτημα σε ποια περίπτωση συμφέρει να πουληθεί μια κατοικία από το να παραμείνει μισθωμένη, η RΕ/ΜΑΧ επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να συμβεί σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο απαιτεί ριζική ανακαίνιση, είναι πάνω από 100 τ.μ. και υπερβαίνει την 25ετία σε παλαιότητα, δεν διαθέτει πάρκινγκ και βρίσκεται σε απόσταση από συγκοινωνίες ή γενικά όταν η απόδοση του ενοικίου είναι μικρότερη του 4%.