World House Real Estate TV

Tuesday, May 5, 2009

Γενικά: Σε αναμονή οι τράπεζες για τις αλλαγές στην αγορά ακινήτων

Σε αναμονή οι τράπεζες για τις αλλαγές στην αγορά ακινήτων
Σε αναμονή των διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων βρίσκονται οι τράπεζες, οι οποίες προσδοκούν ότι θα δοθεί ώθηση στη στεγαστική πίστη αλλά εφιστούν την προσοχή για τυχόν δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν.
Το ζητούμενο είναι να κινηθεί η αγορά αλλά να διασφαλίζεται πλήρως ότι εφαρμόζονται αυστηρά πιστοληπτικά κριτήρια κατά τη χορήγηση των δανείων, επισημαίνουν οι τραπεζίτες.
Πέραν της κριτικής που διατυπώνεται από παράγοντες της αγοράς ακινήτων περί αμφισβητούμενων ωφελειών που θα έχουν τα μέτρα για το μεγαλύτερο μέρος των υποψήφιων αγοραστών, αυτό που επισημαίνουν από την πλευρά τους αρμόδια τραπεζικά στελέχη είναι ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσουν την ευκαιρία για χαλάρωση των πιστοληπτικών κριτηρίων, οδηγώντας έτσι σε υπερδανεισμό κάποιων που δεν θα έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ίδια συμμετοχή στην αγορά του ακινήτου ώστε να υπάρχει η δέσμευση από την πλευρά του και να μη θεωρήσει ότι μπορεί να «απεμπλακεί» εύκολα από τις υποχρεώσεις του, τονίζει υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος.
Τήρηση των κανόνων
Οι τράπεζες πλέον δίνουν στεγαστικά δάνεια που αντιστοιχούν στο 70% με 80% της αξίας του ακινήτου, έχοντας περάσει πάντως από υπερβολές του 100% ή ακόμη και 120% στο κοντινό παρελθόν, δηλαδή την περίοδο προ της κρίσης. Τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί σε βαθμό που τα πιστωτικά ιδρύματα τηρούν απαρέγκλιτα όχι μόνο τον κανόνα του 75% αλλά και εκείνον που αναφέρει ότι οι οφειλές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 40% των εισοδημάτων του δανειολήπτη. Ως πολύ πρόσφατα και αυτή η σύσταση εφαρμοζόταν με ελαστικότητα.
Η αρχική αντίδραση στα μέτρα που εξήγγειλε το υπουργείο Οικονομίας ήταν μεν θετική από τις τράπεζες αλλά υπό προϋποθέσεις ενώ αυτό που υπογραμμίζουν είναι ότι την προσδοκώμενη τόνωση στην αγορά θα έδινε κυρίως η υποχώρηση στις τιμές των ακινήτων καθώς θα είχε πρακτικό αποτέλεσμα και θα βελτίωνε ταυτόχρονα το κλίμα. Η υλοποίηση των μέτρων συνδέεται και με διευκρινίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας που θα εφαρμόζονται.
Η στεγαστική πίστη κινείται σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς με ενδείξεις βελτίωσης να καταγράφονται από το Μάρτιο και εφεξής. Οι τράπεζες έχουν βγει επίσης πιο «επιθετικά» στην αγορά με διαφημιστικές καμπάνιες για στεγαστικά και έμφαση τόσο στη μείωση των επιτοκίων όσο και στην παροχή ασφάλειας στους δανειολήπτες.
Τα πιστοληπτικά κριτήρια παραμένουν όμως αυστηρά και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στη «Ν» επικεφαλής τράπεζας, ακόμη και με την παροχή εγγύησης, η προτεραιότητα θα δίνεται στους πελάτες που θεωρούνται απολύτως φερέγγυοι.
Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένους τραπεζίτες, οι εγγυήσεις πιθανόν να λειτουργήσουν κατ΄ αντιστοιχία με την εγγύηση από το ΤΕΜΠΜΕ δηλαδή οι τράπεζες θα προτιμήσουν να πριμοδοτούν τους καλούς τους πελάτες προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων τους.

No comments: